Transport Públic

SinOb Mobilitat realitza estudis per la millora de la xarxa de transport públic tant en l’àmbit urbà com interurbà. Elabora estudis per l’anàlisi, la modelització, el finançament i el disseny de la xarxa entre altres aspectes, i alhora avalua la demanda potencial.

SinOb Mobilitat considera que la correcta gestió i promoció dels serveis de transport públic és bàsica per un correcte desenvolupament sostenible, amb un respecte al medi ambient, una mobilitat segura, sostenible, eficient i equitativa.

Serveis

Treballs realitzats