Trànsit

SinOb Mobilitat elabora estudis de trànsit analitzant i proposant solucions eficients vers la gestió dels efectes del vehicle motoritzat, sempre incloent les variables sociodemogràfiques i tècniques.

Els estudis de trànsit permeten alhora una ordenació i eficiència dels desplaçaments, analitzant la capacitat de les vies per garantir el correcte ús i funcionament, reduint l’impacte d’aquest en el territori, i a l’hora millorant la mobilitat de les vies.

Serveis

Treballs realitzats