Service details

L’objectiu dels estudis de camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i
còmodes en els trajectes de casa a l’escola, per incentivar que els infants de manera autònoma
i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada.