Service details

La senyalització té per objectiu informar i orientar a l’usuari per facilitar els desplaçaments fins als principals punts d’interès, equipaments, etc. Proporcionar una bona senyalització  millora la mobilitat de les persones usuàries de la via.