Service details

La senyalització té per objectiu informar i orientar a l’usuari per facilitar els desplaçaments en transport públic. Proporcionar una bona senyalització d’orientació millora la mobilitat de les persones usuàries i incentiva el seu ús.