Service details

Són l’instrument que tenen per objecte planificar la mobilitat de les regions tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i objectius que emanen la Llei de la mobilitat.