Service details

Són els elements bàsics que configuren l’estratègia de mobilitat sostenible d’un municipi. Identifiquen la manera en què els habitants de les ciutats es desplacen i fan propostes concretes i viables per aconseguir una mobilitat més sostenible.