Service details

Inclouen un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat en àmbits amb predomini d’usos industrials, comercials i d’oficines, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe.