Service details

Inclouen un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe. El PDE permet assolir avantatges tant per als treballadors com per l’empresa.