Service details

S’estudia la xarxa de vianants i els principals pols atractors i generadors de mobilitat per crear itineraris exclusius per vianants gràcies a la transformació de l’espai públic.