Service details

És un estudi on s’estudia la possible demanda d’aparcament en funció de l’oferta i s’avalua la seva viabilitat econòmica en funció dels costos (inversió, manteniment…) i ingressos produïts per la demanda.