Service details

Tenen per objectiu estudiar la viabilitat d’un aparcament d’enllaç en estacions ferroviàries o d’autobusos per afavorir la multimodalitat i així disminuir l’ús del vehicle privat en les grans àrees urbanes.