Service details

S’estudia l’impacte que provocaran les obres, afectacions, talls de circulació,… sobre els diversos modes de transport i posteriorment es proposa diferents alternatives per tal de crear el mínim impacte als usuaris.