Service details

Són estudis tècnis que tenen per objectiu planificar l’oferta d’aparcament en punts on hi conflueixen un gran nombre de modes de transport per afavorir la multimodalitat o bé en zones que siguin atractors/generadores de desplaçaments, com centres educatius, equipaments,etc.