Service details

S’avaluen diferents aspectes fonamentals com l’oferta (carrils bici, zones30,…) i la demanda actual, i futura així com els punts de generació i atracció per tal de detectar les necessitats i definir una xarxa ciclable que permeti potencialitzar el seu ús.