Service details

Tenen per objectiu planificar l’oferta de punts de recàrrega elèctrica en espais on hi conflueixen un gran nombre de modes de transport per afavorir la multimodalitat o bé en zones que són atractors/generadores de desplaçaments, com centres educatius, equipaments,etc.