Service details

S’estudia la implantació de mesures que donin prioritat als vianants gràcies a la transformació de l’espai públic actual. L’objectiu es basa en pacificar el trànsit tot implantant carrers de convivència o zones 30 entre altres mesures i redissenyant la xarxa viària bàsica.