Service details

Donat que l’estacionament és la principal necessitat de l’usuari del vehicle privat, s’estudia la possible regulació d’aparcament per regular el factor d’atracció de viatges a un cert àmbit per tal de gestionar la mobilitat.