Service details

En els estudis de gestió s’analitza el millor sistema de control per l’aparcament, l’establiment de les regulacions com l’horari, tarifes i sistema de pagament més adient, les dotacions de personal per fer el control, etc.