Service details

La distribució urbana de mercaderies suposa una part important del trànsit que circula diàriament per les ciutats. Cal doncs estudiar adequadament les necessitats per adequar les millors solucions que al mateix temps generin un menor impacte en la xarxa viària.