Service details

S’analitza les operacions de mercaderies per detectar les necessitats de punts de càrrega i descàrrega, la duració de la càrrega/descàrrega, els horaris, etc.