Service details

En els estudis de gestió s’analitza el millor sistema de control per les zones de càrrega i descàrrega, l’establiment de les regulacions com l’horari, temps d’ús de la C/D, les dotacions de personal per fer el control, etc.