Service details

Consisteixen en l’avaluació dels elements de la xarxa viària (punts d’alta concentració d’accidents, interseccions, senyalització horitzontal i vertical,…) per detectar els punts de millora i garantir una xarxa segura.