Service details

Consisteixen en l’avaluació dels elements de la xarxa de ciclable (ample de carril, interseccions, obstacles, senyalització horitzontal i vertical,…) per detectar els punts de millora i garantir una xarxa segura.