Service details

Consisteixen en l’avaluació del servei i/o elements de la xarxa de transport públic per detectar els punts de millora i garantir una xarxa segura.