Referència dels projectes realitzats

Assistència Tècnica continuada per la realització de tasques de suport per a l’actualització de l’Observatori de la Mobilitat de Catalunya (OMC)

Desplegament del Pla Director de Mobilitat (PDM): Anàlisi i propostes de millora en relació als polígons industrials i als centres generadors de mobilitat

Pla de Mobilitat Integral de la Vall Central d’Andorra

Equip tècnic de direcció del Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera i altres tasques de suport tècnic al Servei de Mobilitat del Consell Insular de Formentera

Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible d’Arenys de Mar

Estudi d’avaluació de la variació dels patrons de mobilitat a la Ciutat de Lleida, en l’escenari actual respecte de l’escenari del PMU

Equip tècnic de direcció del Pla de Mobilitat Sostenible de Bellaterra i altres tasques de suport tècnic al Servei de Mobilitat de l’entitat descentralitzada de Bellaterra

Pla de Desplaçament del campus ESADE-Creapolis Sant Cugat

Pla de Mobilitat del continuo de polígons de Martorelles, Sant Fost i Montornès del Vallès.

Pla Mobilitat Turística Barcelona

Pla de Mobilitat Urbana Sineu, Mallorca

Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible, transport públic i infraestructures viaries al Municipi de Calvià, Mallorca

Addenda Pla de Mobilitat Sant Boi de Llobregat

Estudi Integral de Mobilitat associat a la implantació de la superfície comercial de la tenda Conforama a Santiago de Compostela

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada vinculat al Pla Especial Urbanístic De regulació del sòl dotacional a la parcel·la de la Fundació Pere Tarrés, carrer Torredembarra 23-29 43820 de Calafell (Casa de Colònies Artur Martorell)

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel PMU 7 a Can Prat, Mollet del Vallès

Estudi de alternatives per a la funcionalitat del carrer Balmes a Sant Boi de Llobregat

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i de l’impacte del desenvolupament del projecte d’urbanització del nou EIX Rambla – Canal – Port de Badalona (PolígonA)

Estudi d’avaluació dels possibles usos i xarxes de mobilitat de l’àrea de servei Portuari de Badalona (Polígon B)

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel PP al sector el Calderi Mollet del Vallès

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada al municipi de Sant Esteve de Palau Tordera

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i accessibilitat a Can Rossell de la Llena

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada dels PAES el Gall, la Montesa i la Plana d’Esplugues de Llobregat

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel POUM de Bellver de la Cerdanya

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel Pla de Millora Urbana al carrer Silici de Cornellà de Llobregat

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel Sistema aeroportuari Empúries

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per a la sol•licitud de llicencia comercial d’un establiment destinat a la venda al detall de mobles, Badalona

Accessibilitat nau 1 i nau2 del polígon de Can Roca de Martorelles

Valoració dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i PMU de l’ATM

Estudi de de recuperació per a l’ús públic de la totalitat del Camí Vell de la Mola de Formentera i de la millora i pacificació del flux del trànsit

Auditoria i propostes de millora de la xarxa de bicicleta de Cornellà

Estudi de Viabilitat per a la implantació d’un servei de bicicletes publiques a l’Hospitalet de Llobregat

Pla d’accessibilitat en els itineraris de connexió a peu a Calvià, Mallorca

Anàlisi de l’accessibilitat en transport públic a l’àmbit del sistema tarifari integrat de la demarcació de Barcelona

Suport en la realització de Pliques per operadors privats

Assistència tècnica per a la licitació del transport públic de Formentera

Assistència tècnica en l’elaboració del programa de millora del Servei Interurbà d’Autobusos Nocturns de la Regió Metropolitana de Barcelona

Modelització i quantificació de l’impacte de l’ampliació de la Zona 1 del Sistema Tarifari Integrat al conjunt de l’AMB

Estudi de potencials millores dels serveis públic de transport col·lectiu per carretera Sabadell – Ripollet i Sabadell – Terrassa

Avaluació dels estàndards de qualitat del servei d’autobusos Manresa-Olesa-Barcelona

Auditoria del servei interurbà d’autobusos Igualada-Barcelona

Estudi del servei d’autobusos entre els barris d’Horta i Gràcia de Barcelona

Modelització i estudi dels impactes sobre la demanda de la L8 de metro entre Barajas i la T4 de l’Aeroport Madrid Barajas

Desenvolupament model assignació Tramvia Barcelona

Informe servei urbà Vilanova i la Geltrú

Reorganització tècnica i administrativa del Servei de Transport de Santa Susanna.

Estudi de viabilitat de reestructurar el Servei Urbà d’Autobusos de Vilafranca

Estudi de Transport a la demanda Baix Llobregat

Estudi de Transport per carretera a l’àmbit de Vallromanes, Vilanova i Montmeló

Estudi de Mobilitat per la reurbanització del carrer Independència de Badalona, tram entre el PK 1+151 i el PK 1+486 de la BV-5011

Estudi de mobilitat a la carretera C-28 i proposta d’alternatives, tram PK 25+100 al 37+500 (accés a Baqueira).

Estudi de trànsit el Calderí a Mollet

Estudi de millora del nus de la C-17 entre Mollet del Vallès i Martorelles. (rotonda de la Vinyota).

Estudi de mobilitat de la calçada lateral a la c-31 sentit barcelona. pk 212+650 al 213+800

Estudi de trànsit Manresa C55- C16

Estudi semàfors Sant Feliu Carrer Comerç

Estudi trànsit i aparcament Barri Riera Cornella

Ordenació d’accessos a la carretera C-65, del PK 23+270 al 24+150.Tram: Llambilles

Pla de senyalització orientativa en l’àmbit del Districte Econòmic de l´Hospitalet

Pla de senyalització orientativa a l’àmbit la carretera del Mig de l´Hospitalet

Estudi per a la implantació d’aparcament de vehicles regulat a la via pública amb zona taronja a Can Sant Joan, Sant Cugat del Vallés

Estudi per a la millora de la regulació de l’aparcament diürn al centre urbà de Sant Quirze del Vallès. Diputació de Barcelona

Estudi de la demanda d’aparcaments a la zona de l’Av. Sta. Coloma c/ Roureda de Sansa. Comú d’Andorra la Vella

Assistència tècnica per al “Suport continuat vinculat al procés de implantació del Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell”

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell

Estudi de gestió i regulació de l’Àrea DUM a Barcelona

Estudi d’alternatives vinculat a la implantació d’un nou aparcament en el tram del carrer del Pla entre els carrers Ramon i Cajal i Anselm Clavé de Sant Feliu de Llobregat

Projectes destacats