Project details

Aquest estudi té per objectiu, aconseguir un millor coneixement sobre les àrees que no disposen d’un servei eficaç ni eficient amb els serveis regulars de transport de viatgers, i estudiar solucions més viables i sostenibles. L’estudi defineix un conjunt de propostes d’actuació, on es defineix el tipus de transport a la demanda més adequat per a cada municipi (Servei porta a porta, línia virtual, servei mixt d’aportació; amb taxis, amb furgonetes,…) per després implantar-les com a experiències pilot.

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT – CATALUNYA