Categories: Vianant i bicicleta

team-1

L’estudi realitza una anàlisi de la situació actual i determina les ineficàcies existents, els punts de conflictes i les desconnexions existents, a partir de l’anàlisi de l’àmbit in situ i de l’avaluació de l’accidentalitat en els últims anys. Una vegada avaluada tota la […]

team-1

L’estudi es centra a realitzar l’inventari i el diagnòstic dels aspectes vinculats al disseny i elements urbans, com els amples de carrer, els pendents, els guals per a vianants, les parades d’autobús, entre altres, amb l’objectiu de detectar les disfuncions […]

team-1

L’objectiu de l’estudi és avaluar la viabilitat d’implantar un servei de bicicletes en el municipi. Els treballs de consultoria han realitzat un benchmarking de les diferents tipologies de servei que es poden implantar (estudiant casos d’èxit a tot el món) i a partir de la caracterització de la […]