Categories: Transport públic

team-1

L’estudi realitza un model de demanda que inclou tot l’àmbit metropolita i avalua la demanda que obtindria la connexió del tram en diferents alternatives d’itinerari i en diferents escenaris temporals, a partir de la modelització es determina la demanda global […]

team-1

L’objectiu de l’estudi és optimitzar la xarxa i a l’hora millorar l’eficiència de la mateixa. Per a això es realitza una diagnosi de la situació actual i a partir d’aquesta es defineix un pla de reestructuració de la xarxa per […]

team-1

Aquest estudi té per objectiu, aconseguir un millor coneixement sobre les àrees que no disposen d’un servei eficaç ni eficient amb els serveis regulars de transport de viatgers, i estudiar solucions més viables i sostenibles. L’estudi defineix un conjunt de […]