Categories: Trànsit

team-1

Projecte que consisteix a homogeneïtzar tota la senyalització del Districte Econòmic i donar una continuïtat als diferents itineraris dels diversos elements senyalitzats, a part d’afegir nous elements a senyalitzar i eliminar aquells que no siguin necessaris. Per realitzar la proposta […]

team-1

L’objectiu principal de l’estudi va ser el dimensionament de la demanda futura definint els volums de tràfic, els principals orígens i destinacions i la capacitat d’acolliment de l’eix viari. En aquest sentit es va realitzar l’anàlisi i delimitació de l’àrea […]

team-1

L’objectiu del projecte va ser la realització dels estudis necessaris per a l’estimació de tràfic en l’autovia Berga -Manresa com a part del denominat Eix del Llobregat (Ctra C-16) pertanyent a l’Itinerari I-09 que enllaça el corredor Orleáns – Llemotges – Tolosa de […]