Categories: Planificació de la mobilitat

team-1

El Pla de Desplaçament del campus d’ESADE és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors, estudiants i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant l’ús del cotxe. En aquest sentit es […]

team-1

S’ha redactat el Pla de Mobilitat amb l’objectiu de ser l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat en els propers anys amb l’objectiu d’avançar cap a un model de mobilitat col·lectiu més […]

team-1

L’objectiu principal de l’estudi és proposar actuacions que ajudin a millorar les condicions de mobilitat en l’entorn immediat i en l’accés des de l’exterior als polígons d’activitat econòmica, i adequar l’àmbit a les necessitats de mobilitat específica d’aquests sectors garantint […]