Planificació de la mobilitat

L’equip de consultors de SinOb Mobilitat ens dediquem a elaborar plans i estudis de mobilitat amb l’objectiu de proporcionar un instrument de planificació el qual incorpora diverses actuacions que tenen la finalitat d’optimitzar la mobilitat de les persones  i les mercaderies afavorint l’ús dels modes de transport sostenibles i racionalitzant l’ús del cotxe per tal d’assolir una mobilitat, segura, saludable, eficient i eficaç.

Serveis

Treballs realitzats