Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell

L’estudi avalua l’oferta i la demanda d’aparcament de les diferents zones del municipi, i posteriorment defineix una proposta d’aparcament de regulació en diferents zones, determinant les tarifes de les diferents zones d’aparcament aplicant beneficis als residents i determinant també la regulació horària diferenciant la temporada d’estiu de la resta de l’any.

CALAFELL – CATALUNYA