Estudi per a la implantació d’aparcament de vehicles regulat a la via pública amb zona taronja a Can Sant Joan, Sant Cugat del Vallés

L’estudi avalua l’oferta i la demanda d’aparcament del polígon de Can Sant Joan, i posteriorment es defineix una proposta de regulació per l’àmbit, definint els horaris, les tarifes en funció de la tipologia d’usuari, els sistemes de control i el personal per la gestió de l’aparcament segons els mitjans utilitzats

SANT CUGAT – CATALUNYA