Estudi de gestió i regulació de l’Àrea DUM a Barcelona

L’estudi avalua el funcionament, els nivells d’ocupació i la rotació actual previst a partir de la definició de l’escenari tendencial. L’equip consultor realitza reunions personals amb els diferents usuaris d’aquestes per conèixer de forma detallada les seves necessitats. A partir de la divisió de Barcelona en diferents zones que presenten característiques d’ús i ocupació similars es dóna resposta a l’objectiu principal de l’estudi definint una proposta de regulació que garanteix la disponibilitat de plaça i uns nivells d’ocupació i rotació òptims.

BARCELONA – CATALUNYA