Pla de senyalització orientativa en l’àmbit del Districte Econòmic de l’Hospitalet

Projecte que consisteix a homogeneïtzar tota la senyalització del Districte Econòmic i donar una continuïtat als diferents itineraris dels diversos elements senyalitzats, a part d’afegir nous elements a senyalitzar i eliminar aquells que no siguin necessaris. Per realitzar la proposta de senyalització, primer s’ha analitzat la senyalització actual, a partir de la qual s’han proposat els equipaments necessaris per senyalitzar, posteriorment s’han realitzat tots els itineraris per anar fins als diferents equipaments i finalment s’ha realitzat la nova proposta de senyalització.

HOSPITALET DE LLOBREGAT – CATALUNYA