Auditoria i prognosis de tràfic a la C-55 (C-16)

L’objectiu del projecte va ser la realització dels estudis necessaris per a l’estimació de tràfic en l’autovia Berga -Manresa com a part del denominat Eix del Llobregat (Ctra C-16) pertanyent a l’Itinerari I-09 que enllaça el corredor Orleáns – Llemotges – Tolosa de Llenguadoc – Barcelona. Es van realitzar diferents treballs de camp en diferents trams per mesurar el tràfic i definir mitjançant la modelització de la xarxa viària els tràfics futurs a l’autovia.

CATALUNYA Nord