Estudi de viabilitat de reestructurar el Servei Urbà d’Autobusos de Vilafranca

L’objectiu de l’estudi és optimitzar la xarxa i alhora millorar l’eficiència d’aquesta. Per a això es realitza una diagnosi de la situació actual i a partir d’aquesta es defineix un pla de reestructuració de la xarxa per incrementar la demanda, atraient el màxim de població captiva. A més a partir de la realització de treballs de camp en el servei actual avalua el cost que es podrien estalviar en transformar el servei per un servei a la demanda amb l’ús de taxi en els dies en què el servei presenta menys usuaris.

BARCELONA – CATALUNYA