Estudi de Transport a la Demanda al Baix Llobregat

Aquest estudi té per objectiu, aconseguir un millor coneixement sobre les àrees que no disposen d’un servei eficaç ni eficient amb els serveis regulars de transport de viatgers, i estudiar solucions més viables i sostenibles. L’estudi defineix un conjunt de propostes d’actuació, on es defineix el tipus de transport a la demanda més adequat per a cada municipi (Servei porta a porta, línia virtual, servei mixt d’aportació; amb taxis, amb furgonetes,…) per després implantar-les com a experiències pilot.

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT – CATALUNYA