Auditoria i propostes de millora de la xarxa de bicicleta de Cornellà de Llobregat

L’estudi realitza una anàlisi de la situació actual i determina les ineficàcies existents, els punts de conflictes i les desconnexions existents, a partir de l’anàlisi de l’àmbit in situ i de l’avaluació de l’accidentalitat en els últims anys. Una vegada avaluada tota la xarxa, es realitzen propostes de millora en els punts negres i es defineix un pla de millora de la xarxa que garanteix la que tots els equipaments públics del municipi estiguin connectats.

CORNELLÀ – CATALUNYA