Pla d’accessibilitat en els itineraris de connexió a peu a Calvià

L’estudi es centra a realitzar l’inventari i el diagnòstic dels aspectes vinculats al disseny i elements urbans, com els amples de carrer, els pendents, els guals per a vianants, les parades d’autobús, entre altres, amb l’objectiu de detectar les disfuncions i definir els itineraris principals per a vianants a partir de la realització de propostes de millora, dirigides al foment de l’accessibilitat universal.

CALVIÀ – MALLORCA