Estudi de viabilitat per a la implantació d’un servei de bicicletes publiques a l’Hospitalet de Llobregat

L’objectiu de l’estudi és avaluar la viabilitat d’implantar un servei de bicicletes en el municipi. Els treballs de consultoria han realitzat un benchmarking de les diferents tipologies de servei que es poden implantar (estudiant casos d’èxit a tot el món) i a partir de la caracterització de la demanda potencial, estudia tres propostes de sistemes de bicicletes públic i determina el sistema més viable per al municipi donades les condicions actuals.

HOSPITALET – CATALUNYA