Pla de Desplaçament del campus ESADE-Creapolis Sant Cugat

El Pla de Desplaçament del campus d’ESADE és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors, estudiants i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant l’ús del cotxe. En aquest sentit es potencialitzen diverses mesures per incrementar els desplaçaments en bicicleta com la implantació d’un aparcament segur associat al sistema Bicibox o la implantació d’aparcaments reservats per carpooling entre altres mesures.

SANT CUGAT DEL VALLÈS – CATALUNYA