Pla de Mobilitat Integral de la Vall Central d'Andorra

S’ha redactat el Pla de Mobilitat amb l’objectiu de ser l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat en els pròxims anys amb l’objectiu d’avançar cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El Pla estableix els objectius i les accions necessàries per a la convivència a la via pública dels diferents usuaris i modes de transport, fomentant el transport públic col·lectiu, reduint l’ús del vehicle privat i garantint l’eficiència del conjunt de la xarxa de mobilitat.

ANDORRA LA VELLA I ESCALDES – ANDORRA