Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada dels PAES el Gall, la Montesa i la Plana d’Esplugues

L’objectiu principal de l’estudi és proposar actuacions que ajudin a millorar les condicions de mobilitat en l’entorn immediat i en l’accés des de l’exterior als polígons d’activitat econòmica, i adequar l’àmbit a les necessitats de mobilitat específica d’aquests sectors garantint la integració amb la zona urbana i la mobilitat quotidiana. Per aconseguir aquests objectius, proposa diferents solucions i analitza la viabilitat d’aquestes. Cada alternativa s’avaluava tant pel que fa a funcionament com pel que fa a costos. L’estudi aporta propostes detallades per millorar l’accés en transport públic, en vehicle privat i en modes no motoritzades.

ESPULGUES DE LLOBREGAT – CATALUNYA