Aparcament i Mercaderies

SinOb Mobilitat elabora estudis d’aparcament analitzant i planificant l’aparcament públic o privat, regulat o no regulat, determinant l’oferta i demanda dels usuaris per una correcta optimització dels espais i de les xarxes viàries donat que l’estacionament és la principal necessitat de l’usuari del vehicle privat.

Les mercaderies són elements bàsics per al desenvolupament i consum de la societat, per això SinOb Mobilitat elabora la planificació i gestió d’aquestes amb una correcta optimització i implicació dels agents, on les mercaderies són un element bàsic per a la dinamització tant econòmica com social dels territoris.

Serveis aparcament

Serveis mercaderies

Treballs realitzats